Reklamacje

Strona głównaReklamacje

Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności produktu z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.

Klient może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności produktu z umowa wypełniając i wysyłając formularz dostępny TUTAJ

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać wypełniony formularz reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego produktu w Sklepie ( paragon fiskalny lub fakturę VAT ).

Jednocześnie należy przesłać reklamowany produkt na adres Sklepu; Zwroty, z dopiskiem ,,REKLAMACJA”.

Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Klienta.

Koszyk
Zaloguj się

Nie masz konta?

Załóż swoje konto
Kategorie produktów
Obserwuj nas na: